Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Thamshamn i Orkland og Børskrysset i Skaun. Dette medbører at vegen stenges i begge retninger.

Starttid er 19. desember klokken 21.00, mens beregnet sluttid er 20. desember klokken 06.00. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.