Det utføres vegarbeid på fylkesveg 6634 i Skaun, mellom Gullhaugen og Opshaugen. Starttid var 5. desember, og tidligere var siste dag etter planen 15. desember, men beregnet sluttid er nå 19. desember klokken 21.00.

Arbeidet pågår mellom klokken 07.00 og 21.00, noe som medfører stengt veg. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.