Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 30, i Svølgjatunnelen i Holtålen kommune. Starttid er 18. desember klokken 22.00, mens beregnet sluttid er 21. desember klokken 06.00. Arbeidet skal foregå mellom klokken 22.00 og 06.00, med manuell dirigering og gjennomslipp av trafikk klokken 23.00, 00.00, 02.00 og 04.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.