Det skal utføres vegarbeid langs Storlersbakken, på E6 i Trondheim. Dette påvirker ett kjørefelt, i retning byen.

Starttid er 31. januar klokken 22.00, mens beregnet sluttid er 1. februar klokken 06.00.

Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.