På fylkesveg 709 ved Eggsaga i Skaun foregår det lysregulering på grunn av vegarbeid, fra 17. juli frem til beregnet sluttdato 17. august.

På sine nettsider opplyser Statens vegvesen også at vegen mellom Rihåggån og Eggsaga blir stengt mellom tirsdag 25. juli klokken 20.00 og fredag 28. juli klokken 06.00.