E39 skal stenges periodevis mellom Buvikkrysset og Børskrysset i Skaun. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at starttiden er 6. august klokken 20.00, mens beregnet sluttdato er 19. august.

Siden februar 2022 er det lagt ned mange arbeidstimer i tunnelene mellom Klett og Bårdshaug. Mye teknisk utstyr er skiftet ut, og alt fysisk arbeid i tunnelene er planlagt avsluttet i løpet av høsten.