Det skal utføres vegarbeid ved Bjørbekken, på E6 i Rennebu. Dette utføres mellom klokken 07.00 og 18.00, fra 14. november til og med 24. november. Det medfører lysregulering på E6.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.