Det skal utføres vegarbeid på E6 i Melhus, mellom Hofstadbrua og Melhus sentrum. Dette medfører endret kjøremønster og lokal omkjøring.

Arbeidet utføres mellom 22.00 og 06.00. Oppstart er tirsdag kveld 14. november, mens beregnet sluttid er torsdag morgen 16. november.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.