Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 6560, ved Bjørkan i Budalen. Dette medfører stengt veg mellom klokken 19.00 og 06.00. Starttid er mandag kveld 13. november, mens beregnet sluttid er onsdag morgen 15. november.

Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.