– Vi etterlyser vitner etter at en gutt under 15 år ble påkjørt i et fotgjengerfelt på E6 på Lundamo, sier seksjonsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Det var fredag at politiet fikk melding om at en gutt på sykkel, var blitt påkjørt i fotgjengerovergangen på E6. Seksjonsleder Stokke forteller at påkjørselen skjedde klokka 14.

– Det framstår slik at ingen stoppet etter ulykka. Gutten ble skadet. Han tok seg hjem før politiet og lege ble tilkalt. Han ble kjørt i ambulanse til sykehus, sier Stokke.

Politiet har ikke fått avhørt gutten ennå, så politiet vet ikke så mye om omstendighetene.

– Ingen har meldt fra til politiet at de har sett noe. Vi etterlyser vitner, og ber folk ta kontakt med Heimdal politistasjon om de vet noe, sier Stokke.