Det er komplett kaos i Lundamo sentrum, og daglig er det farlige hendelser og nestenulykker

foto