Ulykkessjåføren har ikke meldt seg, men politiet har et spor