Gauldal Bygg mener det er urimelig at Melhus kommune krever betaling for to gatelys på Hovin. Kravet har kommet i forbindelse med to tomter på Mølleråsen på Hovin, og rådmannen mener at Gauldal Bygg skal betale 20.000 kroner for hver tomt til et veilysfond.

Ifølge rådmannen er det rett og rimelig at Gauldal Bygg skal betale 40.000 kroner for de to gatelysene. Dette har Gauldal Bygg klaget på, og viser til at ingen av de andre i boligfeltet har vært nødt til å betale for gatelys. Tomtene er de to siste i feltet. Klagen blir lagt fram for Melhus formannskap på tirsdag, og rådmannen anbefaler at klagen ikke imøtekommes.

I det siste har politikerne opprettet flere fond som utbyggere er blitt pålagt å betale til. Det ene er et grøntfond. Utbyggere er også blitt bedt om å betale for lekeplasser og gang- og sykkelveier.

Melhus kommune skal sette i gang et stort gatelysprosjekt, og teknisk etat mener det trengs 35 millioner kroner for å få skikk på dårlige gatelys og for å etterkomme krav fra NVE om strømmålere.