Hele strekninger med gatelys er mørklagte, og innbyggerne klager jevnt og trutt på at defekte gatelys ikke blir reparert. Rådmannen fikk i fjor foretatt en kartlegging av vei- og gatebelysningen.

- Nedslående

- Resultatet fra denne kartleggingen var nedslående. Tilstanden til vei- og gatebelysningen i kommunen er dårlig, og det rapporteres om et stort etterslep. Det er registrert mye gammelt utstyr, heter det i saksframlegget til Melhus formannskap.

Ikke bare pærer er utgåtte. Kommunen har også kabelstrekk som har for lite tverrsnitt og/eller er for gamle. Stolpetyper gir ikke etter ved påkjørsel, og dette kan være trafikkfarlig. Dessuten er det behov for strømmåler fra 2019 for å oppfylle kravet fra Norges vassdrags- og energidirektorat, og det er behov for å skifte ut armaturer slik at alle armaturer er av LED-typen for å spare strøm.

Les også: - Gatelysa står på hele tida

Stor investering

Om alle feil og mangler skal repareres, vil det ifølge rådmannen koste 35 millioner kroner. Dette blir et stort løft for kommunen, og rådmannen foreslår å fordele utgiftene over tre år.

Rådmannen foreslår overfor politikerne at kommunestyret bevilget 12 millioner kroner i år, og så følger opp med bevilgninger kommende år. For å finansiere investeringa, foreslår rådmannen at kommunen tar opp lån. Arbeidet med å følge opp vei- og gatebelysning kan bli så stort at kommunen bør inngå driftskontrakt med elektroingeniør, foreslår rådmannen.

EN AV MANGE: Fagleder Knut Forsmark står ved ett av gatelysene i Lenavegen. Foto: Gunn Heidi Nakrem