– Det er et under at ingen er blitt påkjørt. Marerittet for alle som kjører bil, er at de kjører på en fotgjenger, sier Inger Anita Dalsegg på Hovin.

Holdt på å bli påkjørt

Hun går ofte tur langs veien, og er nøye med å ha på seg refleks og refleksvest.

– En syklist holdt på å sykle på meg selv om jeg hadde på meg refleks og vest. Gatelysene som står her, har ingen effekt, sier Dalsegg.

Inger Anita Dalsegg og Linn Merethe Dalsegg bor begge i Teialia på Hovin, og de er opprørt over at gatebelysninga er så dårlig på Hovin. Gatelys mangler pærer, pærer er dekket av skitt eller lyser svakt, forteller de.

– Lyspunktet her er som et talglys, og det andre står langt unna fotgjengerovergangen. Overgangen ble fin, men det skulle ha vært skikkelig belysning ved den. Dette er jo Hovin sentrum, og her går det mange barn til og fra skolen. Hvorfor skal vi på Hovin ha så dårlig veibelysning. På Gåsbakken er det jo så lyst at de ikke trenger refleks, sier Inger Anita.

Linn Merethe legger til at mange barn er ute på kveldstid for å gå til og fra fritidsaktiviteter, og at det er bekymringsfullt at gatelysene er i så dårlig forfatning. Også hun har opplevd å bli nesten påkjørt, og da gikk hun med ungen i bæremeis.

– Her er det styggfarlig, sier Bente Sundet Olsen som er ute og går tur med Signe i vogna. Bente Sundet Olsen er også SFO-leder, og tenker på ungene som går til og fra skolefritidsordninga morgen og ettermiddag.

Fosskrysset

Ett annet problempunkt er Fosskrysset der det nå er blitt ekstra aktivitet som følge av at Statens vegvesen får fraktet masser fra Soknedal til Hovin etter avtale med Nye Veier.

– Dette er et farlig punkt fra før, sier Inger Anita og Linn Merethe legger til at det her er tre gatelys som ikke fungerer.

Krysset ligger like ved E6. I dette krysset er det både undergang, avsvingning i flere retninger og pendlerparkering. Linn Merethe forteller at det hender at lastebiler står like ved gangfeltet og undergangen mens de venter på tur til å svinge av veien. Prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen sier at vegvesenet prøver å følge opp for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.

Trenger millioner

At gate- og veilys i Melhus er i dårlig forfatning, er en kjent problemstilling for Melhus kommune. Trønderbladet skrev nylig om at det trengs 35 millioner kroner for å utbedre gatelys, og at kommunestyret er bedt om å sette av penger i økonomi- og handlingsplan. Rådmannen har foreslått at kommunestyret setter av 12 millioner kroner neste år. Økonomi- og handlingsplan skal behandles av kommunestyret i desember.

– Vi får inn mange meldinger om feil og mangler, og vi prøver å utbedre så fort vi kan, sier virksomhetsleder Jakob Storrø.

Når Hovin får bedre gatelys, har Storrø ikke oversikt over.

– Fokuset har vært på registrering, og vi har ikke kommet så langt at vi har satt opp en tidsplan. Arbeidene som skal utføres, må bestilles. I forkant må vi ha anbudskonkurranse etter lov om offentlige anskaffelser. Det er ikke endelig bestemt hvor i kommunen vi starter med utbedringene, sier Storrø.

MYE PÅ EN GANG: Under E6 går veien retning Hovin sentrum og Tømmesdalen, og fotgjengerkryssinga er rett etter tunnelen. Lastebiler blir ofte stående ved kryssinga mens de venter på å få komme inn på deponiet. På motsatt side er bussholdeplassen og pendlerparkeringa. Foto: Gunn Heidi Nakrem
KRYSSINGSPUNKT: På østsida av Gaula er det også fotgjengerovergang, og den er like ved en undergang. Inger Anita Dalsegg og Linn Merethe Dalsegg er bekymret for trafikksikkerheten siden gatebelysninga også her er dårlig. Foto: Gunn Heidi Nakrem