Rundt 150 personer jobber med å bygge ny E6 i Soknedal. Tallet inkluderer Statens vegvesen, hovedentreprenøren og underentreprenører. Driftsleder Siri Todnem i AF Gruppen forteller at kvinneandelen hos hovedentreprenøren AF Gruppen og underentreprenører, er ni prosent. Statens vegvesen kan skilte med 2 kvinner av 10 ansatte. Totalt er 10 prosent av de ansatte kvinner.

– Egentlig er det ganske mye, sier driftsleder Todnem.

Både hovedentreprenøren og Statens vegvesen har stort fokus på å rekruttere flere kvinner, og de fire kvinnelige ansatte Trønderbladet har snakket med, anbefaler alle at unge kvinner vurderer en yrkesframtid innen anleggsarbeid. Rekrutteringa skjer gjennom besøk på videregående skoler og på universitet, og yrkesfagelever blir oppfordret til å velge å være lærling på en anleggsplass.

Pendler til Sogndal

– Det er ikke slik at vi tenker på at vi er få kvinner her, og vi er blitt tatt veldig godt imot. Vi blir ikke behandlet annerledes enn menn. Imidlertid er ikke dette en lett bransje å rekruttere til, sier Todnem.

Todnem (29) har tidligere jobbet på mange forskjellige prosjekter, og hun bor nå i boligriggen på Støren. Hun jobber fire dager og har tre dager fri, og pendler til Sogndal der hun har samboer.

- Der har vi eget rom og eget bad, og kokk som lager maten til oss. Dessuten har vi tilbud om å trene på treningssenter. Å jobbe på prosjekter gir deg muligheten til å bli kjent med ulike steder, sier Todnem.

Lærer noe nytt

Linn Bøhle (32) er arbeidsleder i AF Gruppen, og flyttet til Budal der hun har samboer. Tidligere har hun jobbet på andre anlegg.

– Det er spennende å jobbe her i Soknedal, og det skjer veldig mye. Du tror det kan faget, og så lærer du hele tida nye ting, sier Bøhle.

Margot Bolstad Lynum (43) er HMS-koordinator i Statens vegvesen, og har ansvar for sikkerheten på anleggsplassen. Hun forteller at det var stor aldersspredning da hun startet i vegvesenet. Da vegvesenet hadde ansettelsesstopp, økte snittalderen blant de ansatte. De unge fikk etter hvert komme inn, og vegvesenet fikk nettverk for å ta vare på de unge. Lynum er tobarnsmor, og pendler 13 mil hver dag til og fra Soknedal.

– Det er gjensidig respekt her blant de ansatte, forteller Lynum.

Ikke rundt grøten

Asta Krattebøl (30) er kontrollingeniør i Statens vegvesen, og pendler også fra Trondheim der hun har samboer, til Soknedal. Hennes oppgave er å inspisere det arbeidet som utføres er som bestilt samt er med på å ta ansvar for skilting og varsling.

– Menn gir som regel klare beskjeder og tydelige tilbakemeldinger. Det er ikke typisk mannfolk å gå rundt grøten. Det fine med arbeidsplassen er at vi har bredde i alder og i utdanningsnivå, og vi har tilbud om bedriftslag og etatsmesterskap forteller Krattebøl. Arbeidsleder Bjørn Eidem fra AF Gruppen mener det er bra på alle mulig måter at er kvinner i arbeidsstokken.

– For arbeidsmiljøet er det absolutt å anbefale, sier Eidem som forteller at de fleste anleggsplasser han har vært på siden 2008, har hatt kvinnelige ansatte.