– Det er vanlig med 110-sone i tunnel hvis kurvaturen legger til rette for dette og det er to løp i tunnelen, sier prosjektleder Lars Bjørgård i Nye Veier.

Nye Veier har varslet at selskapet vil ha 110-sone gjennom Melhus for å øke samfunnsnytten, og Bjørgård forteller at det også gjelder for Homyrkamtunnelen mellom Kvål og Lundamo.

Øker farten

– Tidligere var denne tunnelen tegnet for 100 km/t, og vi ser på om det er mulig å øke til 110 km/t, sier Bjørgård.

Bjørgård forteller at det ikke ville ha vært mulig å ha 110-sone om Homyrkamtunnelen skulle hatt bare ett felles løp.

– Det er ikke lov å møtes i 110 km/t når det bare er ett løp, forklarer Bjørgård.

Som ett av optimaliseringstiltakene har Nye Veier foreslått å dele Homyrkamtunnelen i to. Kommunestyret avgjør om det godtar de endringene Nye Veier har foreslått.