Mellom fylkesvei 6591 Kvålsvegen ved Øya videregående skole og fylkesvei 6612 ved Hofstadkrysset skal det gjennomføres vegarbeid.

Det opplyser Statens vegvesen i en trafikkmelding.

Arbeidet pågår fra klokka 07.00 til 19.00 hver ukedag i perioden mellom tirsdag 4. juli til og med onsdag 19. juli.

– Det blir bevegelig vegarbeid, og ett kjørefelt blir påvirket. Det blir manuell dirigering, varsler vegvesenet.

Den blå streken markerer vegstrekningen hvor det blir utført vegarbeid. Foto: Statens vegvesen