Fylkesveg 30: Påkjørt bru kan bli erstattet av midlertidig bru