Lerkrysset er blitt et hett tema i sommer etter at Nye Veier var hos Melhus formannskap der politikerne fikk høre at Nye Veier vil spare inn Lerkrysset. Ifølge utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier koster Lerkrysset 400 millioner kroner, og må bort som følge av at Nye Veier vil spare inn 20 prosent av kostnaden med ny E6 mellom Melhus og Ulsberg. Budskapet fra Nye Veier til Melhus formannskap var slik Trønderbladet tidligere har skrevet, at ny E6 kommer i 2035 og ikke i 2027 slik samferdselsministeren har lovt.

I tillegg til å kutte ut Lerkrysset, vil Nye Veier spare 700 millioner kroner i Midtre Gauldal ved blant annet å se på Størentunnelen igjen og droppe Løkliakrysset. I Rennebu vil Nye Veier endre på veilinja ved Buvatnet.

Melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) reagerer sterkt på at Lerkrysset kan forsvinne, og han viser til at ett annet kryss allerede er tatt ut av planene. Lundamokrysset måtte utgå etter at statsråd Jan Tore Sanner (H) sa nei til dette for å spare Gaula og dyrkajord. Til Trønderbladet har Krogstad sagt at det ikke tar åtte år å bygge Lerkrysset.

- Viktig bidrag

Uttalelsen har fått gruppeleder Anita Gilde (Frp) til å reagere, og hun mener at Krogstad latterliggjør en viktig sak ved å si at det ikke tar åtte år å bygge Lerkrysset.

–Vi vet at Nye Veier skal prioriterer prosjektene etter den største samfunnsnytte, som er god bruk av skattepengene våre ogfolk flest skjønner selvfølgelig at det ikke er Lerkrysset alene som kan forsinker prosjektet med åtte år. Lerkrysset som er anslått å koste 400 millioner, et viktig bidrag for å muliggjøre tidligere oppstart av E6 Ulsberg-Melhus som har stor betydning for framtida til hele Midt-Norge, skriver Gilde i et avisinnlegg.

Gilde skriver også i innlegget at Ap- og Sp-politikere rundt om i landet prøver å stikke kjepper i hjulene når det gjelder Nye Veiers måte å jobbe på.

– Ordfører i Melhus bidrar ikke til konstruktivt samarbeid når han i Trønderbladet kritiserer både regjering og Nye Veier. Fremfor å tviholde på alt slik det har vært, burde han være nysgjerrig på bedre løsninger som kutter kostnader og fremskynder prosjekt. Ordfører i Melhus bidrar ikke til konstruktivt samarbeid når han i Trønderbladet kritiserer både regjering og Nye Veier, uttaler Gilde.

Vil beholde Lerkrysset

Ordfører Krogstad fastholder at han vil ha Lerkrysset, og han sier til Trønderbladet at uansett om det skjer en innsparing eller ikke, vil strekningen Melhus-Ulsberg ligge på bunnen av prioriteringslista til Nye Veier. I formannskapsmøtet spurte Ap-representanter Nye Veier om det ikke vil være slik at når alle optimaliserer sitt veiprosjekt, vil lista bli den samme. Innad i flertallsgruppa er det ikke enighet om Lerkrysset, og Høyre vil spare det inn mens Kristelig Folkeparti ser fordeler og ulemper med å ta bort Lerkrysset. Arbeiderpartiet har signalisert at de vil beholde krysset.

24. august skal Melhus Arbeiderparti ha et åpent møte i kommunestyresalen der Nye Veier er invitert til å komme for å orientere om spareplanene. Krogstad opplyser at det kan være aktuelt at kommunen har et informasjonsmøte i tillegg.

Ifølge ordføreren har det ikke kommet noen tidsplan fra Nye Veier på når melhuspolitikerne må ha bestemt seg for om de godtar at Lerkrysset kuttes ut eller ikke. Krogstad har gjentatte ganger sagt at han er imot statlig regulering slik Høyre har foreslått, og gjentar det nå. Neste prioriteringsmøte hos Nye Veier er før jul.