- Det tar ikke åtte år å bygge Lerkrysset, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

2035

Krogstad er forundret over at Nye Veier mener at bygging av Lerkrysset vil føre til at ny E6 mellom Melhus og Ulsberg må utsettes til 2035, og ikke stå ferdig i 2027 slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lovt.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier kom til Melhus formannskap for å ha dialogmøte om innsparing av kostnader for ny E6. For Melhus har Nye Veier ønsket å kutte ut Lerkrysset, og dette krysset er prissatt til 400 millioner kroner. På sparelista står også kortere bruer og forenklede løsninger i Midtre Gauldal og Rennebu. Nye Veier har en visjon om å spare inn 20 prosent av byggekostnaden på 15,9 milliarder kroner.

- Det er melhuspolitikerne som er planmyndighet og ikke Nye Veier, sier ordfører Krogstad som fastholder at han vil beholde Lerkrysset.

Beboere på vestsida av Gaula har tatt til orde for at veilinja legges på østsida nå som det er planer om å ta vekk Lerkrysset. En av dem er talsperson Geir Moholdt som viser til at beboerne hele tida har vist til at krysset blir dyrt. En omkamp om veilinja er ikke aktuelt, mener Krogstad.

I formannskapsmøtet sa Jens Otto Havdal (Ap) at all erfaring tilsier at lovnader om at for eksempel kryss skal bli bygd senere, ikke blir holdt. Han viste til E6-rampene på Søberg som ble innspart, og som i ettertid har vist seg svært vanskelig å få bygd. Flere politikere tok opp spørsmålet om optimalisering vil føre til at E6 Melhus-Ulsberg likevel ikke rykker opp på lista fordi også de andre E6-prosjektene blir optimalisert.

Formannskapet har tidligere brukt tid på å diskutere hvorvidt Lerkrysset skal være på nordsida eller sørsida av Ler sentrum.

Vil ikke ofre

- Jeg er ikke med på å ofre den avkjøringa, sier Tore Johansen fra Melhuslista.

Toppkandidaten til Melhuslista, Sigmund Gråbak, er inhabil i E6-saken fordi han er grunneier på Ler.

Johansen sier at Lerkrysset ikke er blitt diskutert i plenum i Melhuslista, men at hans klare mening er at krysset bør beholdes.

- Jeg føler at vi blir presset av Nye Veier. De holder opp pekefingeren og sier at vi må vente til 2035, og det liker jeg dårlig. Hvis alle hører etter Nye Veier, rykker alle opp og Melhus er fortsatt på sisteplass, sier Johansen.

Johansen mener at beslutninga om Lerkrysset i utgangspunktet er et politisk vedtak.

- Så er det Nye Veier som bestemmer. Jeg har sterk mistanke om at Melhus er langt ut i periferien, sier Johansen.

Uenighet

Høyre har derimot signalisert at de vil ofre Lerkrysset for å hindre at E6-bygginga blir utsatt.

Jan Arne Bremnes fra Kristelig Folkeparti er med i flertallsgruppa med Ap og Høyre, og signaliserer at han mener Lerkrysset legger beslag på en del dyrkajord. Videre frykter han at 110-sone vil øke drivstofforbruket. Partikollega Anna Lina Mørreaunet Holm sier at dyrkamarka er kjempeviktig for KrF. Lerkrysset betinger en tverrforbindelse over til Kvål, og i Losengrenda er det tegnet inn et omfattende veisystem.

- Saken har flere sider, og jeg ser fram til møtet Melhus Arbeiderparti skal ha om krysset, sier Mørreaunet Holm.

Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) mener at Lerkrysset bør bli en realitet, og det tror hun mange lersbygger mener etter å ha snakket med flere.

- På den ene sida har vi jordvernet, men på den andre sida ønsket om å unngå at folk må kjøre gjennom Kvål for å komme til Ler og Lundamo. Ett annet moment er at E6-bygginga kan bli forsinket om vi står på at vi vil ha Lerkrysset. Her snakker vi om hovedveien inn til Norges tredje største by. Dette er ingen lett sak, sier Jagtøyen.

Jagtøyen er for å beholde Lerkrysset.

– Hvis krysset på Ler må ut, er hele intensjonen med å legge E6 nede i dalbunnen borte. Fylkesmannen sa at de ville fremme innsigelse mot E6 i Vassfjellet av hensyn til folks mulighet til å komme seg til Ler og Lundamo, mener hun.

Jagtøyen er også opptatt av at Lerkrysset kan være viktig for næringsarealer i Klæbu.

Avstanden mellom det planlagte krysset på Hovin og krysset på Skjerdingstad er 16 kilometer. Lundamokrysset har tidligere blitt tatt ut av planene fordi statsråd Jan Tore Sanner (H) var imot dette krysset.

Midtre Gauldal

Dersom melhuspolitikerne fastholder at de vil ha Lerkrysset og Nye Veier gjør alvor av utsettelsen av E6-bygginga til 2035, kan det få konsekvenser for resten av E6-strekninga. Da kan også E6-strekninga i Midtre Gauldal bli utsatt til 2035.

Ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal mener at beslutninga om Lerkrysset er noe som må tas i Melhus, men han minner om at Lerkrysset er viktig for å få en kobling til veien til Klæbu som skal slås sammen med Trondheim. På Ler starter fylkesveien som går over til Klæbu.