– Vi i Forset grus forbindes med støv, sier Jens Ljøkjell i Forset grus.

700 lastebiler i døgnet

Bedriften har ifølge Ljøkjell litt over 20 ansatte og 12 egne lastebiler. I tillegg leies lastebiler inn. Kjøring til og fra deponiet på Gravråk forårsaker mye lastebiltrafikk gjennom Søberg, og Ljøkjell forteller at mye tid går med til å besvare henvendelser fra beboere i området. Trønderbladet har tidligere skrevet om beboerne på Søberg som opplever støy, støv og svekket trafikksikkerhet som følge av trafikken gjennom boligområdet.

Lastebilene må kjøre langs gamle E6 gjennom Søberg fordi ramper på ny E6 ble innspart da E6 ble bygd for drøyt ti år siden. Ljøkjell forteller at det er holdt telling av kjøretøy, og at det på arbeidsdager kjører 700 lastebiler fra ulike firmaer i døgnet gjennom Søberg.

I tillegg til å svare henvendelser fra beboere, bruker Forset grus tid og penger på spyling av veien for å hindre at grus og jordmasser som blir liggende på veien, virvles opp i lufta.

På Søberg er det også massetransport som følge av flere grustak, og to næringsområder med mange bedrifter.

– Prekært behov

– E6-ramper er et prekært behov, og er et tydelig ønske fra næringslivet. Næringsdrivende blir syndebukker. Firmanavnet står på lastebilen som passerer gjennom Søberg, sier Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus.

En annen bedrift som ønsker at E6-rampene snarest kommer på plass, er SG Entreprenør som har lokaler i Hofstad næringspark. Daglig leder Kjersti Strand Gladsø forteller at entreprenørbedriften har 40 ansatte. Også denne bedriften ønsker seg muligheten til at ansatte kommer seg raskt ut på E6 framfor å måtte kjøre gjennom boligområdet. Bedriften har en del oppdrag i Trondheim.

Om forskuttering

Varaordfører Stine Estenstad (H) signaliserte under et besøk Høyre-politikere hadde i Hofstad næringspark, at det er en politisk vilje i Melhus til å forskuttere E6-ramper. Regjeringa har foreslått i Nasjonal transportplan at E6 Melhus skal utvides fra to til fire felt, og lokalt er det en forventning om at det også gir E6-ramper.

–Dette er inne i Nasjonal transportplan fra 2024, men det blir lenge å vente. Jeg tror flere med meg i Melhus kommunestyre ikke vil sitte og vente til da. Jeg kommer til å høre med Statens vegvesen, fylkeskommunen og Nye Veier om det er mulig å få bygd E6-rampene så fort som mulig, sier Estenstad.

Ikke bare hensynet til bomiljøet og kortere kjørevei for bedrifter som har tilhold i Hofstad næringspark, er momenter som teller for Estenstad når det gjelder å forskuttere E6-ramper.

Mangler næringsareal

– Det eneste uproblematiske næringsarealet Melhus kommune har i sikte, er der Bilpressa på Søberg var. Området må grunnundersøkes. Øysand ble vraket av kommunalministeren, og andre områder er uaktuelle på grunn av dyrkajord eller vernet vassdrag. Næringsdrivende vil være i nærheten av E6, og det er viktig at presskommuner rundt Trondheim er aktive i tilrettelegging av næringsareal, sier Estenstad.

Varaordføreren synes det er viktig at Melhus kan tilby tilgjengelig næringsareal, og hun tror Søberg blir enda mer attraktiv for bedrifter om E6-rampene blir bygd før E6 Melhus blir utvidet fra to til fire felt.

Nye Veier har fått oppdraget med E6-strekninga fra Skjerdingstad og sørover, mens Statens vegvesen har skal stå for utvidelse av E6 Melhus til fire felt.

Fylkesvei

Fylkespolitikerne Guro Angell Gimse (H) og Henrik Kierulf (H) forteller at gamle E6 er en fylkesvei, og Gimse sier at veien med fordel kunne ha vært feid mer for å unngå støv i lufta. Ansvaret for det mener Gimse ligger hos Statens vegvesen. De støtter tanken om forskuttering av E6-ramper, og Gimse mener det er bedre å få til forskuttering enn en midlertidig løsning.

foto
STØVSKY: Dette er et dagligdags syn på gamle E6, og denne lastebilen har akkurat passert Hofstad næringspark. Foto: Gunn Heidi Nakrem