Kommentar: Søberg skulle bli så mye bedre når E6 ble lagt om i 2005. Grenda kjempet for å unngå riving av hus og bedrifter, og det var et stort engasjement. Men traseen ble lagt, og flere bygg revet. I tillegg ble veien lagt gjennom et våtmarksområde, et område kanskje enda mer verdt som elvemiljø enn den biten som ble reddet ved Gimse bru. Der var traseen tegnet i elvekanten, men ble flyttet opp på mælen – og raserte industriområdet.

Søberg, hvor E6-trafikken gikk i en jevn strøm forbi husveggene, skulle normalt ha hatt rolige dager etter veiomlegginga. Men slik er det ikke. Der E6-trafikken var en plage, har grusbilene overtatt stafettpinnen. Det er urettferdig at tungtrafikken skal fortsette å ødelegge trivsel og trygghet for folk som bor på Søberg.