Nasjonal transportplan ble lagt fram av regjeringa i dag, og der er det satt av penger til å bygge E6 Soknedal og til å utvide E6 forbi Melhus sentrum til fire felt.

Soknedal

Regjeringa (Høyre og Fremskrittspartiet) setter av 755 millioner kroner til E6 Soknedal i perioden 2018-2023. Like stor sum forventer regjeringa kommer inn ved såkalt "annen finansiering" som innebærer bompenger, tilskudd og refusjon.

Melhus

For utvidelse av E6 Melhus fra to til fire felt, setter regjeringa av 450 millioner kroner i perioden 2024-2029. Det er Statens vegvesen som har fått oppdraget. Statens vegvesen har i dag ansvaret for E6-strekninga Trondheim-Melhus, mens Nye Veier har ansvaret videre sørover.

Regionsjef Roar Melum i Norges lastebileier-forbund er fornøyd med at noe begynner å skje med E6 og godsterminalen, og han gleder seg over at E6 Melhus skal utvides og at det kommer penger til bygging av E6 Soknedal.

- Nå kan det jobbes med løsninger regionalt med forskuttering slik at E6 Melhus kan utvides før 2024, sier Melum.

Melum sier også at pengene i Nasjonal transportplan betyr økt trafikksikkerhet og nye arbeidsplasser.

Varaordfører Stine Estenstad (H) er lettet over at utvidelse av E6 Melhus er med i Nasjonal transportplan, og hun mener at Melhus kommune skal forskuttere det E6-rampene koster av hensyn til beboerne på Søberg og næringsaktiviteten i området.

- Vi vet jo at vi får pengene vi forskutterer, tilbake igjen, sier Estenstad.

Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (Frp) synes det absolutt er på tide at E6 Soknedal og E6 Melhus blir prioritert.

- Dette handler om at hverdagen skal fungere bedre, både for innbyggerne og næringslivet i området. I tillegg til at trafikksikkerheten blir bedre ivaretatt, og man kan redusere antall ulykker på strekningen, uttaler Sandaune.

Trondheim

Dessuten setter regjeringa av 1,1 milliarder kroner til ny Sluppen bru i Trondheim, og til sluttfinansiering av E6-strekninga Trondheim-Melhus. Regjeringa setter også av 54 millioner kroner til å dekke sist rest til E6 Nordre avlastningsvei.

I dag onsdag feiret regjeringspartiene med veikake i et næringslokale på Heggstadmoen i Trondheim. Til stede er blant annet varaordfører Stine Estenstad (H) og stortingskandidat Guro Angell Gimse (H) fra Melhus. Rundt bordet sitter også representanter fra regjeringas støttepartier Kristelig folkeparti og Venstre samt fra transportnæringa. De har spøkefullt kommentert da de skar opp kaka som viser fire felt i Melhus, at det allerede er hull i veien.

Regjeringa setter også av 61,7 milliarder kroner til Nye Veier i perioden 2018-2029. E6 Skjerdingstad-Ulsberg står på bunnen av prioriteringslista til Nye Veier. I tillegg vil regjeringa gi penger til vedlikehold på riksveier.

Jernbanen er ikke glemt av regjeringa, og i Nasjonal transportplan er det satt av penger til elektrifisering av Trønderbanen nord for Trondheim samt til å realisere rutemodell 2027. Sistnevnte skal gjøre det mulig å ha enda flere tog på strekninga Melhus-Steinkjer i rushtida. I siste del av planperioden 2018-2029 har regjeringa lagt inn oppstart for godsterminalen på Torgård.

foto
Den sørtrønderske delen av Nasjonal transportplan ble presentert hos en transportbedrift i Trondheim.