1. november startet Ingeborg Vongraven i 20 prosent stilling som kreftkoordinator. Hver mandag har hun kontordag.

Ressursstilling

Hun skal være en ressursperson for dem som er rammet av kreft, og for pårørende. Internt er hun også en ressurs.

– Men jeg er ydmyk i forhold til det, det er mange her som har veldig god kompetanse på dette, understreker Vongraven.

Dersom kreftrammede selv ønsker det, kan hun kjøre ut til dem på hjemmebesøk. Det kan være de trenger noen å snakke med, eller at de trenger en fagvurdering. Kanskje trenger de hjelp til papirmølla gjennom NAV.

– Det er mye organisering når man blir syk. Dette kan jeg hjelpe til med, sier Vongraven.

Det kan også være rent praktiske oppgaver: Sjekke hvilke avtaler man har når på sykehuset. Koordinere samtaler og samarbeid med skole, helsesøster, barnehage, for de kreftrammede som har barn i den alderen. Hun kan også bistå de som sliter med senvirkninger etter kreftbehandling.

Mange vil være hjemme

Det de ser er at folk ønsker å bo hjemme lengst mulig i dag, og utviklingen har gått langt i den retningen. Mye av kreftbehandling i dag skjer på polikliniske avdelinger, som kun har åpent på dagtid.

– Mye av jobben der handler om å trygge situasjonen og omgivelsene i hjemmet. Både for den syke og for pårørende.

Vongraven har jobbet på helsesenteret på Støren i snart 16 år, da hun begynte som vikar. Så utdannet hun seg som sykepleier på Høgskolen i Gjøvik, og kom tilbake for å jobbe på hjemplassen. Siden har hun også tatt videreutdanning innen kreftsykepleie, som hun ble ferdig med i fjor vår. Vongraven er støresbygg, og bor her med barn og sine to barn som bor hos henne annenhver uke.

Hun kjente på behovet for mer faglig påfyll, da hun startet opp med videreutdanningen.