I 2016 var sykefraværet på 12,6 prosent innen enheten Pleie og omsorg. Selv om ikke alle tall fra desember er lagt inn, viser det foreløpige tallet at sykefraværet for 2017 er på 9,8 prosent i enheten.

– Vi har tatt grep når det gjelder oppfølgingsrutiner. En sånn nedgang er kjempebra. Vi er hele 300 ansatte, sier Grindstuen.

Les også: Sykefraværet øker i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun

- Mye å gå på

Men understreker samtidig:

– Vi har mye å gå på fortsatt, sykefraværet er fortsatt altfor høyt.

Hun sier de i tillegg til oppfølgingsrutinene, har jobbet med holdninger og kultur.

– For brukerne på sykehjemmet betyr det at de har mye mer kjent personale på plass, og fagkompetansen er der.

Noe annet de har innført, er fast møteturnus: Hver sjette uke har de enten personalmøter eller intern kursing. Nå er det en del av arbeidstida, før var det ekstra.

Les: Gjør det rette, men får ikke ned sykefraværet

Ressursstillinger

Nettopp dette med intern kursing er et satsingsområde for Pleie og omsorg. De har nå opprettet ti ressursstillinger, som har hver enkelt har ansvar for sine fagområder. Fem av dem er allerede sparket i gang.

Disse ansatte får selv kurs i sitt fagfelt, og har et særskilt ansvar for å videreformidle kunnskap om sine fagområder. De fem ansvarsområdene er: Smittevern, kosthold og ernæring, tvang og makt (to stillinger) og internundervisning.

I tillegg kommer blant annet ressursstillinger på hverdagsrehabilitering.