SUKSESS MED KONSERT: Sangkoret Samhald arrangerte konserten No one fights alone til inntekt for kreftsaken i 2017. Mange lokale artister var på scenen i Støren kulturhus. Torbjørn Witsø hadde lovet å stille opp i dameantrekk hvis han solgte mer enn 2500 lodd. Det greide han! Foto: Thomas Olsen

Palliative rom

Blant annet blir pengene brukt til å utstyre de to rommene på korttidsavdelingen, som skal bli palliative rom.

– Palliasjon er omsorg ved livets slutt, forklarer Vongraven.

Til sammen fikk Pleie og omsorg 140 000 kroner fra organisasjonen Noone fights alone, som jobber for å samle inn penger til kreftsaken. 90 000 ble gitt til sykehjemmet, og øremerket til bruk av to luftmadrasser og to smertepumper. I tillegg fikk kreftkoordinatorstillingen 50 000 kroner, øremerket intern opplæring.

På korttidsavdelingen

De to palliative rommene på korttidsavdelingen skal brukes til å gi god lindrende omsorg ved livets slutt.

– For eksempel kan det være uhelbredelig kreft. Rommene blir utstyrt for å ta vare på dem på best mulig måte, forteller Vongraven.

Rommene skal innredes og utstyres slik at det skal føles greit å være der, både om du er ung eller eldre.