Fylkesvei 30 i Gåregrenda i Haltdalen ble stengt ved 13-tida fredag. Den er nå gjenåpnet for personbiler.

Treverk falt av

Operasjonsleder Kristen Bergstrøm opplyste at vegstengingen skyldes et tungtransportkjøretøy som har mistet last på brua ved Saksgård camping.

– Lasten skal ha kommet borti toppen av brua. Entreprenør er blitt sendt ut, opplyser hun.

Ifølge politiloggen skal «en lang sak fra noe treverk» har falt på brua.

– Politiet rykker ikke ut til stedet, men det kan hende vi tar turen etter hvert, sa Bergstrøm.

I 19-tiden opplyser Vegtrafikksentralen at bare kjøretøy over 3,5 tonn kan passere brua den nærmeste tiden. Brua er blitt så skadet at kjøretøy tyngre enn dette, må velge andre veier. Anbefalt omkjøring er enten via riksveg 3 eller fylkesveg 705.

Skader på brua

Trafikkoperatør Vegard Leinum ved Vegtrafikksentralen fortalte i 14-tiden at entreprenøren var på vei til stedet for å ta en titt på forholdene og undersøke om det har oppstått eventuelle skader på bruas installasjoner.

Klokka 14.05 opplyser politiet i Trøndelag i en Twitter-melding at deler av brua skal være slått i stykker.

Gjenåpnet for biler

Klokka 14.42 skriver Vegtrafikksentralen på Twitter at vegen er blitt gjenåpnet for personbiler, men fortsatt stengt for kjøretøy med totalvekt over fem tonn.

– Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 705 Tydalen og riksvei 3 Østerdalen, legger de til.

I 15-tiden bekrefter trafikkoperatør Per Slaatsveen i vegtrafikksentralen at trafikk passerer over brua.

– Det er trafikkregulering på stedet, sier han.

Han opplyser at vegtrafikksentralen har ikke fått detaljert informasjon om hvilke skader brua har fått.

– Det er vanskelig å anslå når brua kan åpnes for all trafikk igjen, legger Slaatsveen til.

Skal vurdere skadene

Litt før klokka 18 opplyser trafikkoperatør Stian Gullvåg til Trønderbladet at tunge kjøretøy over fem tonn fortsatt blir vinket til side og bedt om å kjøre en annen vei.

Gullvåg forteller at eksperter fra fylkeskommunens bruavdeling skal vurdere skadene på brua i løpet av kvelden.

– Vi kan ikke si noe om når veien åpnes for tunge kjøretøy før vi har fått en tilbakemelding fra fylkeskommunen, sier han.

Ikke biler over 3,5 tonn

Ved 19-tida fredag kveld opplyser Vegtrafikksentralen at ekspertene har vurdert skadene.

Trafikkoperatør Runar Kvalshaug forteller at det kun biler under 3,5 tonn som får passere brua i tida framover.

– Det er skadene på brua som tilsier det. Ansatte ved bruseksjonen har tatt den beslutninga, sier han.

Kvalshaug forteller videre at det er snakk om en langvarig stenging.

– I første omgang er det stengt for tungtransport fram til 1. august, sier han.