Ved 19-tida fredag kveld opplyser Vegtrafikksentralen at ekspertene har vurdert skadene på Holta bru på fylkesveg 30 i Haltdalen.

Tidligere på fredagen opplyste politiet at tungtransport hadde mistet last på brua slik at den ble skadet.

Trafikkoperatør Runar Kvalshaug forteller at det kun biler under 3,5 tonn som får passere brua i tida framover.

– Det er skadene på brua som tilsier det. Ansatte ved bruseksjonen har tatt den beslutninga, sier han.

Må ha trafikkvakter

Trøndelag fylkeskommune har måttet satt inn trafikkvakter. Dette skjer fordi folk prøver å passere over brua, selv om det er kun personbiler som kan kjøre over den.

– Pr. nå så er det 2-3 personer ansatt som trafikkdirigenter på plassen som stopper alle kjøretøy som er over 3,5 tonn. På grunn av at enkelte sjåfører på kjøretøy over 3,5 tonn, velger å kjøre selv om det er forbud, så må vi ha vakter på plass. Det kan være en vesentlig risiko om det blir kjørt med større kjøretøy over brua slik tilstanden er nå. Om vi nå ender opp med at en lastebil på 50 tonn velger å bryte forbudet og brua kollapser helt, så blir situasjonen enda mer akutt og enda verre for alle, sier Jon Åge Rogneslien, stedfortredende byggeleder (Røroskontrakten) i Trøndelag fylkeskommune avdeling veg.

Skadene på brua er så omfattende, at fylkeskommunen frykter at reparasjonskostnaden kan komme på 1–2 millioner kroner.

Konstruksjonen på brua har fått skade. Foto: Bjørgum Maskin AS/Trøndelag fylkeskommune

Minst fram til 1. august

Fylkesveg 30 går mellom Støren og Røros, og bruskaden får konsekvenser for trafikken.

– Pr nå så er det kun tillatt med kjøretøy under 3,5 tonn og dette vil vare i ubestemt tid fram til brua er utbedret slik at den eventuelt kan tåle høyre vekt. Det er planlagt ny befaring førstkommende tirsdag, og det vil da bli etter dette bli utarbeidet en framdriftsplan. I løpet av neste uke vil vi vite hvor langvarig dette vil bli. Pr. nå så må vi forvente at dette vil pågå minst til 1.august, men sannsynlig også lengre enn dette, forklarer Rogneslien.

Fylkeskommunen utreder nå om det må bygges ei midlertidig bru mens den skadde brua repareres.

Omkjøring

Personbiler kan altså passere Holta bru.

– Samtidig så er det viktig å poengtere at brua er inspisert av utdannete bruinspektører, og de har konkludert med at det er helt trygt for kjøretøy opp til 3,5 tonn å kjøre over brua, opplyser Rogneslien.

Biler som er tyngre enn 3,5 tonn, må altså velge en annen vei.

Vegtrafikksentralen ber bilister som kjøre tyngre kjøretøy enn 3,5 tonn, om enten å velge riksveg 3 (Østerdalen)eller fylkesveg 705 (Tydal).