– Fylkesveg 30 stenges ved Almåskroken i Singsås fra i dag torsdag klokka 14 på grunn av flom og fare for steinsprang. Det er ikke forventet at veien åpnes igjen før på fredag. En geolog må vurdere forholdene, sier kontrollingeniør John Åge Rogneslien i Trøndelag fylkeskommune.

Denne fylkesveien går fra Støren og retning Røros, og er hyppig brukt av trafikanter. Ifølge Statens vegvesen kan veien bli stengt helt til klokka 15 på fredag.

– Om en skal forbi Almåskroken, må en kjøre rundt om Selbu og Tydal eller om Ulsberg og Innset, sier Rogneslien.

Ekstremværet Gyda har ført til store utfordringer på veinettet, og flere steder er veien stengt som følge av steinsprang. Det gjelder for eksempel på Lundamo.

Meteorologisk institutt har sendt ut ni farevarsler for Midtre Gauldal, og det kan ventes fra skred, flom og mye regn til lyn og snøvær.

Flere veier

Det er ikke bare her veien er stengt. Fylkesveien på vestsiden av Gaula på Lundamo er stengt ved Valdøyan på grunn av steinras, og kommunevei 7011 Restosaga - Klefstad på Hølonda er stengt på grunn av flom. Ifølge Statens vegvesen kan det ta tid før det blir gjenåpning.

Statens vegvesen advarer om at det er fare for vannplaning på E6 ved Øverøyan i Midtre Gauldal.

Veien er blitt stengt som følge av uværet. Foto: John Åge Rogneslien