Stor fare - 6 km av veien er stengt

- På strekningen er det cirka én kilometer som er betydelig utsatt for fare for steinsprang og isras, sier kontrollingeniør John Åge Rogneslien i Trøndelag fylkeskommune. Foto: John Åge Rogneslien