Det skal utføres vegarbeid på E6, noe som medfører at Soknedalstunnelen blir stengt. Starttid er onsdag 1. november klokken 22.00, mens beregnet sluttid er torsdag 2. november klokken 04.00.

Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.