Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere sagt til Trønderbladet at han ønsker bompenger dit pepperen gror, men at han ikke har flertallet bak seg i ønsket om å fjerne bompenger. Nå bebuder han at regjeringa ønsker å innføre 20 prosent rabatt for dem som bruker bompengebrikke.

Les også: hva sa statsråden om bompenger da han var i Melhus?

Større personbiler og bobiler skal ifølge forslaget betale bomtakster som vanlige personbiler og ikke lenger som for vogntog.

Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen ifølge ei pressemelding, om at alle bompengeprosjekter skal gjennomgås med tanke på å få forenklet administrasjonen av bompengeordninga. Dessuten skal antall bompengeselskaper reduseres fra 50-60 til 5 regionale selskaper.

Les også: - vi har betalt bompenger i mange år for noe vi ikke har fått

I Gauldalen er det ikke innført bompenger på veiene. Derimot har politikerne lagt inn bompengefinansiering av ny E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg, og bompengesøknaden skal behandles av Stortinget.