Laksefiskekurset arrangeres for ungdom i alderen 13 til 18 år og er gratis å delta på. Kurset går over to dager, 14. og 15. august, og skal gjennomføres i Gaula. Kurset er et ledd i satsingen på rekrutteringen til laksefiske. Torstein Rognes, daglig leder ved Gaula Natursenter, peker på den høye gjennomsnittsalderen på laksefiskerne som en av årsakene til at dette kurset gjennomføres.

–Det er ingen tvil om at gjennomsnittsalderen på dem som fisker i elva er høy. Dette vil vi gjøre noe med, og denne campen er et ledd i den satsingen, sier han.

Dette er tredje gang ungdomscampen holdes i regi av Elvene Rundt Trondheimsfjorden. Kurset holdes annenhver gang i elvene Gaula og Orkla, og dette blir den andre gangen det holdes i Gaula.

Suksess

Rognes forteller videre at dette arrangementet har vært en stor suksess tidligere, og at de tolv plassene man har, pleier å fylles opp.

–Erfaringsmessig er dette kurset veldig verdifullt for dem som er med, og det er ivrige ungdommer som møter opp, fortsetter han.

Av dem som bruker å være med på campen, finner man både folk med en del erfaring fra laksefiske, men også de som aldri har prøvd det før. I tillegg forteller Rognes at omtrent halvparten av dem som er med, har eget utstyr. Resten får låne på natursenteret, så dette er ikke noe problem.

Kjente instruktører

Jan Erik Granbo og Trond Syrstad er instruktører på campen, noe den daglige lederen ved natursenteret er meget fornøyd med.

–Disse to kan veldig mye om laksefiske, og er veldig kjente personligheter i dette miljøet, forteller Rognes.

–I tillegg kommer veterinærinstituttet for å snakke om laksens biologi og livssyklus, legger han til.

To typer fiske

Det vil bli fokus på to ulike typer fiske under campen. Fluefiske vil naturlig nok stå i fokus når det er snakk om elv, men også fiske med sluk i elv vil bli gått gjennom.

–I tillegg til at ungdommene får lære om fluefiske og fiske med sluk, vil alle også få lære seg fluebinding, sier Rognes.