Fylkesveg 30: – Det blir for stor belastning på den enkelte bilist

foto