Det er oversvømmelse på fylkesveg 6600, ved Nyhus i Melhus. Det melder Statens vegvesen på sine nettsider, hvor man kan se at starttid for hendelsen var 11. januar klokken 06.12.

På nettsidene kan man lese at beregnet sluttid er samme dag klokken 10.00, men at denne er usikker og kan endres.

Vegvesenet melder også om oversvømmelse på fylkesveg 6578, ved Floksa i Melhus. Her er beregnet sluttid 11. januar klokken 17.24.