– Det har vært henvendelser til oss, og vi har sendt dem videre til entreprenøren, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Lastebiltrafikk

Vegvesenet er i gang med å bygge ny E6 i Soknedal, og det innebærer lastebiltrafikk på E6 som følge av masseforflytning og annen anleggstrafikk. Johnsen peker på at det kan være grunn til å være ekstra oppmerksom ved inn- og utkjørsler. Sistnevnte er det blant annet nord for Soknedal sentrum og i Soknedal sentrum.

Imidlertid mener Johnsen at det ikke sikkert at steinsprutskader som folk har meldt fra om, skyldes E6-prosjektet.

– Det er flere aktører enn oss som kjører på E6, og det kan komme mindre steiner fra for eksempel hjul. Vi vil ikke avvise at steiner kan ha sprutet fra lastebiler knyttet til veiprosjektet, men dette er ikke klarlagt. Dersom noen opplever steinsprett, ber vi dem notere om det står firmanavn på lastebilen og melde fra til oss. Det er lastebilsjåførens ansvar å sikre lasten, sier Johnsen.

Hvert fjerde kjøretøy på E6 i Soknedal er lastebiler, og tellinga var gjort før anleggsarbeidet startet.

Hold avstand

Johnsen peker på at det kan skje hendelig uhell der steiner som ligger på veien, spretter opp på biler og knuser frontruter når bilene kjører på steinene. Rådet hans er å holde avstand til andre biler og følge med på om det ligger stein i veibanen.

– Jeg har selv opplevd at når jeg skal ta av vinterdekkene, sitter det stein i hjulene, sier Johnsen.

Erstatningsansvar

Når det gjelder erstatningsansvar, sier Johnsen at det er entreprenøren som kan bli gjort ansvarlig dersom det kan bevises at entreprenøren ikke har opptrådt forsvarlig. Faller steiner av fra lastebiler, kan sjåføren ifølge Johnsen, måtte ta ansvar for det.

– Statens vegvesen kan ikke ta ansvar for alle som ferdes på veien, sier Johnsen.

Johnsen forteller at vegvesenet har vært i dialog med entreprenøren om renhold av veien, og har varslet om at det ikke skal bli slik at skitt fra anleggsarbeidet bare kostes ut i veikantene.