Leste med interesse trivelige Svein Otto Nilsen sitt innlegg i Trønderbladet hvor han gratulerte alle årets konfirmanter, en gratulasjon jeg slutter meg helt til.

Men der stopper enigheten.

Jeg, som Nilsen, så etter konfirmasjonen frem til å kunne gå på fest, som i et par år etter at jeg ble det vi benevner som voksen, på Meierisalen på Lundamo som enda var åpen, og det var den gangen ikke så galt for oss nyvoksne. Men var det den gangen, og ikke nå.

Dette kan selvfølgelig diskuteres. Derimot er det en av mange synspunkter på det aktuelle hvordan festkulturen utviklet seg etter som årene gikk etter vår konfirmasjon. Festkulturen ble råere enn den var fra vår konfirmasjonsalder. Satt kanskje på spissen, et oppgjør i “karsksalen” eller bak hjørnet var over da en fikk seg en solid knyttneve på haken og falt på ryggen. Hva skjer rundt om i dag når det blir et oppgjør rundt om og en ligger på bakken? Det vet du like godt som meg. Og kniven, ble den brukt den gangen. Nei. Hva med den i dag? Hvor ofte kan det registreres at den nærmest er i daglig bruk i dagens samfunn?

Må være rask til å legge til at jeg kanskje relativt for ofte også smakte på den dårlige hjemmebrenten og oppførte meg deretter, nok en ikke altfor god oppførsel slik jeg og du ser på den i dag. Kanskje skjedde det med deg også selv om du nok er noe yngre enn meg, men relativt ofte var på Lundamo den gangen som nå.

Så må det nevnes at det er en selvfølge at politiet er kritisk i dag til at 15 til 18-åringer skal delta på fester hvor de blir eksponert for bruk av alkohol. Politiet er de første som veldig ofte ser hva det kan føre til nå. Det er en kjensgjerning. Med din politiske overbevisning Svein Otto Nilsen, er du av av de sterkeste som setter krav om at lover og regler skal følges. Der er vi om ikke så mye annet enige.

Etter hvert vokste jeg meg til også, stiftet familie, fikk barn som ble med i organisert idrett og andre lag og foreninger, en fin og spennende tid. Men for å opprettholde disse krevdes det økonomi, noe som ikke minst ble ordnet gjennom offentlige fester på samfunnshusene rundt om, ikke minst på Lundamo. Da ble det for oss foresatte oppgaver med å stille som ordensvakter, noe som vi etter hvert i disse årene opplevde som mer krevende.

– Du nevner til slutt i ditt innlegg at vi skal la oss få tilbake aktiviteten i de gode samfunnshusene som er igjen, slik at folk i alle aldre kan komme seg på dansegolvet. Dessverre, Nilsen. Det kommer vi ikke til å få oppleve, skriver Tor Arne Granmo i innlegget. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Du nevner til slutt i ditt innlegg at vi skal la oss få tilbake aktiviteten i de gode samfunnshusene som er igjen slik at folk i alle aldre kan komme seg på dansegolvet. Dessverre, Nilsen. Det kommer vi ikke til å få oppleve.

Og hvorfor ikke? Den største årsaken for det er at det omtrent ikke finnes igjen samfunnshus i bygdene. Bakgrunnen for det at det økonomsk ikke var mulig i forhold til ikke minst vedlikehold. De første tiden etter 1980-årene ble kostnadene for å arrangere fester på lokalet som det het, så store ut fra ikke minst hva det kostet for leie av musikk. Four Jets er historie det også nå. Så kom også kravene til profesjonelt vakthold som heller ikke var kostnadsfrie. Selvfølgelig ikke.

Ønsket om slike fester på samfunnshusene dabbet også av blant ungdommen, og jeg satt selv i styret i Lundamo samfunnhus da alle medeierne i samfunnshuset bortsett fra et lag, avgjorde at huset måtte selges, noe som skjedde rimelig raskt.

For å fastslå. Det hadde ingen hensikt å fortsette driften av Lundamo samfunnshus, etterspørselen for å leie, ikke bare til fester, men også andre arrangement var det omtrent slutt med. I allefall på langt nær nok til å holde  drift og vedlikehold.

Slik ble og er verden i forhold til samfunnshus i de fleste steder, noe som er et faktum, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Det har ingen ting med bare grenser på alder og muligheter med drikking av alkohol å gjøre, selv om mange mener det må tolereres.

Så kan vi, demokratisk politiker Svein Otto Nilsen, ta oss en rolig prat over et glass rødvin på pizzarestauranten på Lundamo, lovlig og i godt voksen alder og kanskje diskutere litt rundt spørsmålet om servering av alkohol på idrettsarrangementer?

Noe du sikkert har forstått, det er jeg sterkt imot!