Jeg vet at kua har vært kalv.

Når vi var konfirmert i gamle dager, så kunne vi dra på bygdefest. Dette var tradisjon og noe de fleste gjorde. Var dette så galt?

Det er viktig at ungdommen kan føle at de har blitt litt voksen og får mulighet til å være med på bygdefesten.

Samtidig var det naturlig at folk i alle aldre benyttet seg av festen i samfunnshuset.

I dag sitter folk hjemme foran skjermen, og møteplassene på «huset» er lagt ned.

Jeg registrerer at politiet er kritisk til at 15- til 18-åringer skal delta på offentlige fester hvor de blir eksponert for alkohol.

Er det verre å være på offentlige fester i dag enn for noen tiår siden?

Jeg nekter å tro det hvis vaktholdet er på plass.

Offentlige fester er en viktig del av inntektsgrunnlaget til frivillige og idrettslag, men det er også viktig å tenke på verdigrunnlaget ved slike arrangement, og ikke nødvendigvis bare inntekten den genererer.

Skal en akseptere at ungdommer under 18 år går på fest i regi av idrettslag/frivilligheten når det serveres alkohol på stedet, eller klarer man å håndtere alkoholloven selv om det er ungdommer under 18 år i lokalet?

Om 15-18 åringer ikke får delta på offentlige fester, så drikker de likevel andre steder uten kontroll?

Det er viktig å bry seg om ungdommene, snakk om gode holdninger og ha gode holdninger selv i den sårbare ungdomstiden, og ikke minst det å være tilgjengelig om noe skal skje med ungdommen.

La oss få tilbake aktiviteten i de gode samfunnshusene som er igjen slik at folk i alle aldre kan komme seg ut på dansegolvet.