Av Jostein Glesåen

Kommunen har engasjert et konsulentfirma for en  såkalt mulighetsstudie av ulike brualternativer. I dette oppdraget er et alternativt forslag som påheng av gang- og sykkelvei til nybrua over Gaula ikke medtatt til vurdering.

Martin Melhuus har lansert dette forslaget gjennom avisinnlegg og senere ved innlegg i kommunens åpne møte angående saken.

Jostein Glesåen mener forslaget om et et påheng på Melhusbrua av samme sort som på Gimse bru bør vurderes. Foto: John Lerli

Et påheng av samme sort som på gammelbrua vil sannsynligvis spare kommunen for store beløp i byggekostnader og ved drift, snøbrøyting blir ikke nødvendig.

Melhuus sitt forslag bør tas med ved vurderingen.

Sjøl om kommunen kanskje får dekket en del av kostnaden, er dette ikke relevant i saken. Offentlige midler bør minimaliseres. Andre prosjekter, det være seg andre gangveiprosjekter eller for eksempel helsesektoren har nok behov for en håndstrekning.

– Et påheng av samme sort som på gammelbrua vil sannsynligvis spare kommunen for store beløp i byggekostnader og ved drift, snøbrøyting blir ikke nødvendig, mener innleggsforfatteren. Foto: privat