Sjømo tror at de store kjøpesentrenes tid er forbi. Nå kan melhusbyggene vandre rundt mellom mindre bygg med et torg midt i. Slik vi kan se i byer ute i Europa. Men på Melhus trenger du en god jakke, i alle fall vinters tid, for det fyker mer rundt nåvene enn i Brussel og Amsterdam.

Etter at stilfulle Høvdingen falt, reises det ene høye og flotte bygget etter det andre nå i Melhus sentrum. Blokkene gir plass til mye folk slik at vi slipper å ta mer dyrkajord enn strengt tatt nødvendig. Men mange har etterlyst en plan, også kommunen selv, som av samme grunn har gått til det skrittet å innføre en byggestopp.

Med en plan for området rundt Melhustorget vil Melhus kunne bli både triveligere og på mange vis et bedre sted å være, også på 17. mai.