Melhus kommune har invitert fire store boligaktører til å presentere sine boligplaner for formannskapet, og først under tirsdagens arbeidsmøte var Boligbyggelaget Tobb.

Boliger og barnehage

Arkitekt Gunhild Aadahl viste skisser for Gimsøya der Boligbyggelaget Tobb ser for seg å bygge i alt 440 boliger. Asplan Viak har kommet med en byromutredning, og den viser i tillegg til boliger som rekkehus i to-tre etasjer og flermannsboliger maksimalt i fire etasjer, også tomt for ny nærbutikk og ny barnehage.

Fylkesveiene Drammensvegen og Strandvegen er foreslått lagt om, og konsekvensen av ei rundkjøring er at Strandvegen barnehage må rives og erstattes med ny barnehage på et annet sted i området. Gimsøya ligger mellom Strandvegen og Drammensvegen på vestsida av Melhus sentrum.

– Vi ser for oss en tett bydel med boliger. Veisystemet bør legges om for å få ned mengden vei, sa arkitekt Aadahl.

Mindre bilkjøring

Arkitekten opplyste at det innad i bydelen ikke skal være bilvei, og at boligparkering skal skje under bakken. Hele området må flomsikres for å ta hensyn til en mulig 200-årsflom i Gaula. For å håndtere overvann som kan være et problem på et flatt område, foreslår Boligbyggelaget Tobb at det bygges dammer. Med en kraftig økning i folketallet i området, kan det bli bedre bussforbindelse etter det Boligbyggelaget har fått opplyst fra AtB.

Boligbyggelaget Tobb ser for seg at de starter i sørdelen av feltet, og at det skjer en gradvis utbygging over 15 til 20 år.

Om veiene

De fire inviterte boligaktørene la altså fram boligplaner under tirsdagens møte, og kommuneadministrasjonen skal bake inn boligplanene i områdeplanen som skal være vedtatt innen utgangen av året.

– Det er interessant og veldig bra at vi får inn disse planene, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Under arbeidsmøtet opplyste en representant for kommuneadministrasjonen at fylkeskommunen er blitt spurt om å bekoste flytting av fylkesveiene Strandvegen og Drammensvegen/Varmbuvegen. Hittil har det vært en avvisende holdning, men ordfører Krogstad mener det burde være mulig med en dialog.

– Fylkeskommunen må betale for fylkesveier, men når det er store utbyggingsområder, må utbyggere bidra, sier Krogstad.

Næringslivet har etterlyst forutsigbarhet, og ordføreren mener at sentrumsplanen kan bidra til nettopp det.

– Vi kan ikke ordne en plan det blir mange dispensasjoner fra. Det er viktig at posisjonen og opposisjonen har ei hånd på rattet, og at vi ikke ender opp med en plan det er store uenigheter om. Da kan det bli endringer etter neste valg, sier Krogstad.

Krogstad er opptatt av at Melhus sentrum også skal få grøntareal og mindre personbiltrafikk.

I forgrunnen sitter ordfører Gunnar Krogstad, og ellers er det representanter for utbyggere, politikere og kommuneansatte.