– Vi har konkludert med at det er best at Melhusbanken er der den er. Banken eier ei tomt på 6,999 mål, og vi ser for oss at det kan bli etablert en næringshage med 120 arbeidsplasser samt 80 boliger, fortalte banksjef Ragnar Torland under formannskapets arbeidsmøte.

Melhusbanken har lenge syslet med utbyggingsplaner, og banken var blant dem som ble rammet av Melhus kommunes midlertidige byggeforbud. Kommunen tilbød påmeldte aktører å få slippe detaljplan om utbyggingsplaner ble lagt fram underveis i arbeidet med sentrumsplanen.

Dagens bankbygg er et signalbygg i Melhus sentrum, og er planlagt beholdt i sin nåværende form.

– Vi har veldig lyst til å ivareta gammelbanken, og vi ønsker å åpne opp for flere. En bank kan ikke være uten grøntareal, og vi ønsker å flytte parken til framsida av banken, forteller Torland.

Melhusbanken har 60 arbeidsplasser på Melhus, og ønsker å åpne for flere i form av en næringshage slik at det kan bli 120 arbeidsplasser på området. Dessuten har arkitekt Gunnar Stenberg fra Bergesen Arkitekter tegnet inn boliger på blant annet parkeringsplassen, og ei boligblokk der dagens park er. Parkering skal ifølge planen være under bakken.

- Tøft. Dette vil styrke norddelen av Melhus sentrum, sa Sigmund Gråbak (Melhuslista).

Fritz Arne Haugen (Sp) oppfordrer Melhusbanken og kommunen om å tenke sammen når det gjelder kommunalt eide Kroa senter og «lensmannsgården».

Arkitekt Stenberg pekte på at Bane Nors byggelinje går rett gjennom Kroa senter, og forklarte at det kan gi utfordringer om tomta skal brukes til for eksempel nybygg. Bane Nor ønsker ikke bygg for nært jernbanelinja, og har blant annet planer om dobbeltspor i Melhus.

Arkitekt Gunnar Stenberg og banksjef Ragnar Torland.
Melhusbanken er en av de få gamle bygningene i Melhus sentrum.