Angående hvor mye dyrkajord – matjord vi har igjen her i dette vårt lille land!

For mange, mange år siden fikk vi vite at Norge kun besto av 3 prosent dyrka jord – matjord. Hele landet var den gangen tatt med i regnskapet, fjell, dal, skog, beiteområder. Dette er en prosent-del det også i år, 2022, fremdeles fortelles og skrives om når det er snakk om matjorda.

Denne prosentdelen er det noen av oss som drar i tvil om stemmer i 2022. Og årsaken til det er når vi vet hvor mye av dyrkajorda som er bygget ned – til veiprosjekt, boligområder, fabrikkområder, mm. Da blir spørsmålet: Har det vært så mye nydyrking at det kompenserer for all den matjorda vi har mista?