– Det beste jordvernet er å bygge tett og høgt

foto