Av Stian Engen, leder, FAU Støren barneskole, på vegne av FAU ved Støren barneskole

Mye av frustrasjonen bunner i at utdaterte lærebøker ikke ble erstattet da den nye læreplanen kom høsten 2020. Digitaliseringen i skolen de siste årene er noe av årsaken til at lærebøker ikke har blitt erstattet, skolenes driftsbudsjetter kan være en annen grunn.

Mangel på bøker kan føre til ulovlig kopiering, dårligere leseforståelse og ukonsentrerte elever. Dette er ikke dokumentert, men er noe flere oppslag de siste månedene i riksdekkende media uttrykker. Vi i Fau mener at elevene har godt av å bla i bøker og skrive i skrivebøker, i tillegg til å få gode ferdigheter og kunnskaper innen det digitale. Forskning viser at begge deler er viktig. I et klasserom med et mangfold av elever må det være et mangfold av læremidler. Dette er spesielt viktig for elever som strever med lesing.

- Digitaliseringen i skolen de siste årene er noe av årsaken til at lærebøker ikke har blitt erstattet, skolenes driftsbudsjetter kan være en annen grunn, skriver innleggsforfatteren. Her ser vi Støren barneskole. Foto: Simen Meisdal

Rektor og skolen ønsker oppgradering av nye og reviderte læreverk i tråd med den nye læreplanen. Pr. i dag må et sånt innkjøp tas fra driftsbudsjett, noe som ikke lar seg gjøre, eller vil gå ut over noe annet. Ambisjonen er aktiv og variert undervisning, og da må lærerne ha både digitale og analoge læreverk som er oppdaterte. Alt i alt er det viktig å finne en god balanse mellom det analoge og det digitale.

FAU oppfordrer til kvalitet i grunnopplæring, samt til at kommunen bør prioritere så ikke barna i kommunen blir akterutseilt og skadelidende for kommunens manglende satsning på barn og unge. FAU ved Støren barneskole krever at Midtre Gauldal kommune finner en løsning på dette slik at oppdaterte læreverk er på plass høsten 2022.