Utdanningsforbundet: - Støren barneskoles rammer strekker ikke til