Leser i Trønderbladet at Høyres Stine Estenstad er lei av den nitide argumentasjonen om at politikerne i Melhus har vært griske, som hun ikke vil være med på. Merethe Moum i Melhuslista tar det mer personlig ifølge artikkelen i TB. Hun sier, den lønna jeg har mottatt har jeg ikke stemt over selv, likevel blir jeg stemplet som grådig i media. Hvorfor har dere ikke tatt til orde for å gjøre noe med  poltikerlønningene/honorarene i den fireårsperioden dere har vært i posisjon, når politikerne blir stemplet som grådige / griske?

Ser på bilder i media at dere stemmer for lønnsforslaget for neste periode. Da må dere regne med å fortsatt bli stemplet grådige/ griske i de neste fire år også.

Jeg forstår frustrasjonen til mange av Melhus sine innbyggere over at dere politikere sitter og forhandler fram lønningene deres sjøl! Hvem har vurdert habiliteten til politikerne som har forhandlet fram egen lønn?

Har fått mange spørsmål om hva jeg mener om den her saken. Hvis alle i Norge hadde fått vedta lønna si sjøl, hadde oljefondet vært tømt for lenge siden, er standardsvaret mitt.

Leser også at politikere har hatt tildels høyt fravær i perioden, uten at det har blitt registrert. Hvis det er tilfelle, virker det som om det er lovløse tilstander (anarki) i melhuspolitikken!

Ser ikke at det er tatt med "sosiale" omkostninger som innbetaling til pensjon osv. i regnestykket til dem som har det som arbeide de neste i fire år. Da vil årskostnaden bli en god del høyere enn i regnestykket som er satt opp.

Til slutt. Hvilke politiske gjøremål dokumenterer at det er behov for ordfører og varaordfører i 100 prosent stilling fra neste periode. Det tilsvarer 75 timer normalarbeidsdag i uka!

Rolf Lund