Bor etter olje, Europa, eller gå under!

Drill Europe, drill.... or sink! Dette skriver det engelske «Net Zero Watch» om EUs dysfunksjonelle energimarked som forårsaker industridød og mat-usikkerhet i Europa. I 2020 som var et normalår, viser SSBs analyser at det i gjennomsnitt gikk 21 øre/kWh til kraftselskapene, mens transporten til kundene kostet 28 øre/kWh. Det handler om energiloven og ACER. Norge må kjøpe sin egen strøm fra den private Nord Pool-børsen, en makt og pengemaskin som styrer oss alle.

Før energiloven fikk ingeniørene samfunnsoppdraget: «bygg ut vannkraft til rimeligst mulig kostnad». Under Solberg-regjeringen ble dette til: «Selg mest mulig strøm til høyest mulig pris». Energiloven skulle imidlertid sikre at vanlige strømbrukere skulle behandles likeverdig med vannkraftprodusentene. Det er ikke det at regjeringen ikke kan, men den vil ikke treffe nødvendige regulatoriske krav, mens den Alternative Energikommisjonen vil «ta tilbake makta over krafta».

Utvikling av strømnettet og bygging av eksportkabler mot EU ble lagt på forbrukeren. Vannkrafta eksporteres av kraftprodusentene som om det skulle være en sekk poteter. Hvis strømprisfordelen blir borte for tungindustrien vil det føre til utflytting til land som bruker fossil energi. «Energiintensive industrier, som aluminium, gjødsel og kjemikalier, står i fare for at bedrifter permanent flytter produksjonen til steder der billig energi florerer, som USA.» (Reuters 2 Nov.)

Artikkelen “Green Europe self-destructs as energy cost crisis decimates its industries» viser at også mange industriland i Europa er bekymret for det samme. Hvis vi fremdeles skal leve i de innerste fjorder og de ytterste grender, må regjeringen slutte å blande energipolitikk med sosialpolitikk gjennom strømstøtten og ta tilbake makta over krafta, regjeringens energipolitikk fører til store tap for samfunnet. Manglende dieselforsyning fra Russland skaper høye drivstoffpriser i Norge fordi europeisk industri og forbrukere ser seg nødt til å bruke dieselaggregat for å produsere strøm. Igjen et resultat av en klimapolitikk i EU der all fornybarhetssatsing gikk for fort. Europa er også blitt avhengig av russisk kunstgjødsel som har dobbelt klimaavtrykk i forhold til gjødselen som produseres i Glomfjord og på Herøya ved bruk av vannkraft. Europas gryende mat-ustabilitet er blitt til et nytt våpen lagt i Putins hender av EU.

«Kraftbransjen opererer på politikernes nåde «skriver Adresseavisen i et intervju med Tord Lien. I sannhet en pinglete analyse fordi politikernes «nåde» sørget for at vi fikk to nye eksportkabler til Tyskland og England. De kunne vært stanset, men Arbeiderpartiet signerte ACER-avtalen i strid med sitt eget valgløfte om at «ikke en eneste kilowatt fra vannkraft skulle sendes ut av landet om industrien her hjemme trengte den». Regjeringen må nå ærbødigst spørre EU om lov til å foreta regulatoriske tiltak selv om vi ser bunnen i våre vannmagasiner og dieselprisen kryper mot 30 kroner. Vår totale magasinkapasitet for vannkraft utgjør promiller av EUs energibehov og vår strømeksport er uten betydning for EU. Noe som kan sammenlignes å koke risgrøt på ett riskorn i en tiliters kasserolle med vann.

Regjeringen vil ikke snakke om at strømprisen fastsettes etter den høyeste prisen som det er mulig å tilby for en kilowattime i Europa. Journalister vil ikke skrive om det, og kraftbransjen tjener mest penger på å holde kjeft. Billig energi er det samme som velstandsutvikling, mens vårt sjølstyre som en del av vår identitet, forvitrer på grunn av ACER.

Vindkraftutbygging sliter med en rettsskandale. Prokuratorknep brukes for å komme rundt høyesterettsdommen på Fosen, det er å selge vår alles verdighet for mammon. På Fosen ødela Trønderenergi naturgrunnlaget som samene overtok fra sine forfedre, mens de ekstreme planene for vindkraft i Finnmark vil kreve store mengder balansekraft. Elektrifisering av Melkøya tar hele produksjonen fra Svartisen vannkraftverk, så hvor skal balansekraften for vindkraft komme fra? Altakraftverket risikerer å bli kjørt i effektmodus for å balansere Davvi og andre vindkraftverk, noe som betyr flom og tørke nedstrøms flere ganger daglig med ubotelig skade på vassdragsnaturen. Alt dette for å sminke klimamål med en vindkraftkraftproduksjon vi ikke trenger. Det er på tide å ta av globalistmerket!

Kapitalen forstår at Norge skal demonteres for å innlemmes i EU, og eierne flytter til Sveits. Batteri-gründerne blir værende en stund til fordi statlige støttemidler har utløst millionlønninger før det er produsert et eneste batteri. Vi bør ta inn over oss at fremtiden ikke bare skjer. Det er noen som utformer den med mål som ikke nødvendigvis er dine. Elektrisitetsproduksjonen fra Svartisen kan altså gå med til å elektrifisere gassproduksjonen på Melkøya. Europa produserer elektrisitet av denne gassen ved å brenne den uten å skjele til en forutgående ekstremt energikrevende LNG prosess. Elektrisitet fra gass i Europa skal så fraktes tilbake til Norge bare rett som det er? Dette er ikke miljøvennlig, det er dårskap.

Det er ingen fare for kraftkrise i Norge, ref. Alternativ Energikommisjons nylige rapport.