Leserinnlegg skrevet av Berit Rian, administrerende direktør, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Hans Petter Øien Kvam, Adm. leder Fagråd mat og drikke, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Ikke minst er beslutningen om fortsatt satsing i Trøndelag særdeles viktig for de 160 kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling. De opplever nå forutsigbarhet med en innovativ og hardt satsende mottaker av sine kyllinger.

I tillegg gir det ringvirkninger for andre leverandører i hele verdikjeden.

Trondheimsregionen er i sterk vekst, og vi har klare ambisjoner om å øke antall bedrifter og arbeidsplasser. Det at store bedrifter som Norsk Kylling velger å bli i regionen er viktig for å synliggjøre attraktivitet og dermed tiltrekke oss næringsliv utenfor vår egen region.

Nok en gang vil vi gratulere Norsk Kylling – vi gleder oss til å oppleve Europas mest moderne næringsmiddelfabrikk i Trøndelag.